POLITIKA PRIVATNOSTI

Voditelji obrade osobnih podataka u sklopu web stranice www.planetofplants.com su kompanije Zvijezda plus d.o.o., Dijamant d.o.o. i PIK VRBOVEC plus d.o.o.

Više o Politikama privatnosti navedenih voditelja obrade osobnih podataka možete pročitati na sljedećim linkovima: